Pilgrim

Johannas hörn på nätet

Vad jobbar en veterinär med?

En veterinär är som många vet en djurdoktor. Det betyder att en veterinär jobbar med att göra sjuka djur friska. Samtidigit att se till att djuret har fått de vaccinationer som krävs. Också att djuret även håller sig inom den vikt som rekommenderas.

En veterinär gör egentligen allt som en vanlig doktor gör men för djur. Istället för på människor och inbegriper ett brett spektrum av olika arbetsuppgifter.

En vanlig fråga när det gäller veterinärer är om det finns olika typer av veterinärer på samma sätt som med doktorer. Det gör det med alla möjliga typer av vidareutbildningar och specialistutbildningar. Det betyder att en veterinär inte alltid kan utföra en Speciell operation. Utan att det då krävs en veterinär med den vidareutbildningen eller specialistutbildningen som krävs.

AniCura Djursjukhuset i Jönköping arbetar som veterinärer och jobbar med att ditt husdjur ska må så bra som möjligt. De funnits i många år och är experter inom sitt område.

Hur blir man veterinär?

Som med nästan alla yrken idag krävs det att man studerar på universitetet för att bli en veterinär. Det är en utbildning på 220 poäng eller fem och ett halvt år. Det är inget man kan bli på en handvändning utan det krävs en enorm dedikation. Inte bara för att genomgå studierna och faktiskt bli examinerad men också med jobbet.

Det finns utöver de vanliga studierna också flera vidareutbildningar och specialistutbildningar så om man väljer att bli veterinär. Man ska då vara medveten om att det är ett yrke som kräver en stor dedikation och massa studier.

Olika typer av jobb för veterinärer

Även om det vanligaste är att man jobbar med att göra sjuka djur friska. Finns det även en mängd andra saker som en veterinär kan jobba med och alla är förknippade med djur. Man kan jobba på ett slakteri med livsmedelskontroll och man kan även jobba med att utbilda andra som vill bli veterinärer.

Man kan även vara anställd hos en husdjursförening. Då jobbar man främst förebyggande, att se till att djuren inte blir sjuka på grund av sin vikt och liknande.  Man kan även jobba på statliga myndigheter som har specialtränade hundar eller liknande. Då jobbar man också främst förebyggande då det gäller att se till att djuren är vid god hälsa.

Det finns med andra ord flera saker som en veterinär jobbar med utöver det grundläggande att göra sjuka djur friska. Det är ett väldigt mångsidigt jobb som gör att man kan arbeta på flera olika statliga myndigheter. Med bland annat kontroller och även för att jobba förebyggande.

Vad gör en vanlig veterinär?

En vanlig veterinär är en som jobbar antingen på ett djursjukhus eller på en djurklinik . En vanlig dag innehåller kontroller av olika djurs hälsa. Då en vanlig veterinär ofta utför löpande undersökningar av djur med regelbundna interval. En vanlig dag kan även innehålla att sätta in chip i hundar och katter med ägarinformationen. Även att arbeta akut med svårt sjuka och skadade djur.

Oavsett vad en veterinär gör så ligger fokus på djuret för att göra det så bra som möjligt för djuret. Vare sig det är sjukt eller som behöver en kontroll. För att kunna jobba som en veterinär krävs det att man är väldigt duktig med djur. Samt att man har en förmåga att lugna ner dem.

Kommentarer inaktiverade.

Sidor att lägga på minnet:

Mälardalens Mur & Puts

Ett företag som har hjälpt oss med fasadrenovering här i Stockholm. Mycket duktiga och väl värda att lita på.