Pilgrim

Johannas hörn på nätet

Stamspolning för fastighetsägare

För att få nöjda fastighetsägare, men även hyresgäster, även sänka den totala kostnaden för fastigheten så genomför många företag stamspolning. Stamspolning för fastighetsägare. Det krävs att man regelbundet underhåller avloppsystemen i fastigheten. Skulle man slarva med detta underhåll så leder det till slut att man får stopp i avloppen. Också missnöjda hyresgäster och luktande avlopp vilket i sin tur även leder till kostsamma vattenskador. Därför är det väldigt vanligt idag med stamspolning för fastighetsägare.

Det kan kosta

Akuta åtgärder i avloppsystemen är alltid med kostsamma och samtidigt mer tidskrävande än de regelbundna, planerade underhållen. Det har visat sig att kostnaden av att få 500st lägenheter spolade till samma pris. Som vad en eller två vattenskador kan kosta och därför är detta en viktig sak att ta hänsyn till. Stamspolning är den kanske vanligaste underhållsåtgärden för att återfå avloppens normala funktion samtidigt som man minimerar riskerna för kritiska skador så som översvämningar.

Det har visat sig att kostnaden av att få 500st lägenheter spolade till samma pris. Som vad en eller två vattenskador kan kosta

För att slippa skyhöga kostnader är det bra att ta kontakt med företag som arbetar med just stamspolning. Till exempel finns Stockholms Rens & Spol som jobbar med bl.a. stamspolning för både privatpersoner och företag.

En stamspolning innebär att man spolar bort avlagringar och fett i hela fastighetens avloppssystem. När stamspolning för fastighetsägarens samtliga lägenheter ska ske så börjar man normalt sätt längst ner i fastigheten. I samtliga lägenheter så spolar man ner avloppen i köken och i badrummen. Avslutningsvis spolar man även ner samlingsledningen som brukar återfinnas i källaren som rör sig ända bort till den kommunala anslutningen.

Stamspolning

Stamspolning grundar sig på att spruta iväg högt tryck och hetvatten. Som leder till att fettet smälts och avlagringar försvinner i avloppssystemet. De flesta fastighetsägarna är fast beslutna om att underhåll av avloppssystemen är en åtgärd. Som man måste ta tillvara på för att på så sätt undvika högre kostnader. Kostnader som kan uppkomma men även för att få nöjdare hyresgäster. De flesta fastighetsägarna är medvetna om att det även kan bidra till att man stärker sitt varumärke. Och blir så sätt en mer uppskattad fastighetsägare och mer populär på marknaden.

Många väljer därför att skapa långsiktiga program med företagen som stamspolar. För att få ett starkare band med dessa men även för att få ett bra pris på deras tjänster. Eftersom att underhåll av avlopp är något som i princip måste genomföras så är detta något som många tar tillvara på.

Bra investering för fastighetsägare

Genom stamspolning som fastighetsägarna beställer in så får de även mindre felanmälningar på avloppen som är i andra fall relativt vanliga. Detta i längden bidrar till väldigt nöjda kunder. Men även att man kan investera i något nytt till hyres ägarna eller i vissa fall sänka priserna. de företag som tillhandahåller tjänster så som stamspolning brukar i regel även erbjuda annan form av högtrycksspolning samt underhåll av avloppssystem. Dessutom kan de flesta även genomföra rörinspektioner med modern kamerateknik. För att se ifall rören kommer att behöva åtgärdas inom en snarare framtid.

Den personal som arbetar med dessa typer av tjänster har vanligen hög erfarenhet och bred expertis inom området. Då det inte är allt för vanligt att det tillkommer företag som nischar sig på denna typ av hantverkexpertis. Genom att använda sig av rätt tryck och rätt vattenflöde. Samt att lämna garanti på det arbete de genomför brukar företagen vanligen lämna ett gott avtryck efter sig hos kunderna.

Kommentarer inaktiverade.

Sidor att lägga på minnet:

Mälardalens Mur & Puts

Ett företag som har hjälpt oss med fasadrenovering här i Stockholm. Mycket duktiga och väl värda att lita på.