Pilgrim

Johannas hörn på nätet

Motorsåg tips: Akta benen!

En motorsåg kallas även för kedjesåg och är en kraftfull såg men en motor som används bland annat för att kapa eller kvista träd. Eftersom att motorsågar har en sådan stor kraft och kan utgöra en stor fara så är säkerheten väldigt viktig vid användning av motorsågar. När inte motorsågen används så kan det även vara bra att säkra motorsågen med ett skyddshölje så att inte obehöriga eller yngre barn ska komma åt motorsågens kedja.

motorsågar

När motorsågar idag utvecklas så har de stora krav på sig att följa vissa säkerhetskrav för att säkra en mindre farlig användning av motorsågen. Motorsågen ska bland annat vara utrustad med en kedjebroms som skall utlösas om vänstra handled drar kastskyddet fram eller om man med höger handled lyfter bygeln på bakre handtaget så tar bromsen vid.

Andra sätt att säkra motorsågen på är genom att ha gasspärr som de flesta motorsågarna har idag. Denna förhindrar att gasen går igång i onödan och genom gasreglaget så fungerar endast gasen om man har ett grepp om bakre handtag på motorsågen samtidigt som man gasar. Eftersom att många som inte arbetar med motorsågar vet om detta så förhindrar det eventuell användning av dessa som kan vara yngre barn som kan dra i gasen utan att veta vad den är till för.

Andra sätt att säkra sig med motorsågar är det lättåtkomliga stoppreglaget som finns. Genom denna så kan man stänga av motorsågens motor väldigt snabbt vilket kan vara nödvändigt vid kritiska situationer. Det finns även ett högerhandsskydd på de flesta motorsågar som säkrar handen från eventuella skador ifall kedjan på motorsågen skulle hoppa.

En säker användning av motorsågar

Detta innebär att man har bra kunskap om verktyget. Det gäller att man för regelbundna kontroller över de säkerhetsdetaljer som finns på motorsågen för att försäkra sig om en trygg användning och för att minimera risker att skada sig. Vad man ska kolla på då är bland annat ifall kedjan är intakt och i bra skick. En sliten kedja kan leda till att den lossnar och kan skada användaren av motorsågen. Finns det sprickor i nitar eller länkarna på kedjan så är det läge att byta denna. Att även se till så att kedjan är ordentligt spänd så den inte åker av under användningen.

Vid användningen av motorsågar så kan man även tänka på att använda dem ut miljösynpunkt. Detta kan man göra genom att använda renare bensin, så kallad akylatbensin. Dessa reducerar de skadliga utsläppen från motorsågen och kan därför effektivt användas som en del i miljötänket. När man ska olja in kedjorna med så kan det vara bra att välja vegetabiliska kedjeoljor istället. Även här är det enbart en lite skillnad som användare att använda sig utav detta men ett bra sätt att arbeta mot miljön.

Motorsågar används varje dag i olika verksamheter då det är ett väldigt effektivt verktyg. Det används i företag likväl som det används i privata sammanhang. Eftersom att det är ett effektivt verktyg så är säkerheten väldigt viktigt och man bör säkra motorsågar innan användningen

Kommentarer inaktiverade.

Sidor att lägga på minnet:

Mälardalens Mur & Puts

Ett företag som har hjälpt oss med fasadrenovering här i Stockholm. Mycket duktiga och väl värda att lita på.