Pilgrim

Johannas hörn på nätet

Är en mekanisk verkstad något för mig?

En verkstad är en lokal där det sker en viss typ av arbete exempelvis produktion, tillverkning eller reparationer. Idag finns det många mekaniska verkstäder utspridda över Sveriges städer. Ofta ligger de mekaniska verkstäderna i närheten av en större stad, men det är inte helt ovanligt att det finns en mekanisk verkstad även bland de lite mindre städerna. Många mekaniska verkstäder arbetar idag med att förädla material till en färdig produkt eller halvfabrikat.

Olika uppgifter för mekaniska verkstäder

Det finns olika arbetsuppgifter kan utföras i en mekanisk verkstad. Vissa verkstäder arbetar med legotillverkning som innebär att de tillverkar en produkt till ett annat företag som har beställt det. Ett annat exempel på arbeten som utförs hos en mekanisk verkstad kan vara fräsning, svarvning och laserskärning.

Automatsvarvning är en typ av bearbetningsprocess som arbetar med ett skärverktyg som inte är roterande utan det är ofta materialet som istället roteras in i skärverktyget. Svarvning är en metod som går att applicera på de flesta olika typer av material. Vanliga material är exempelvis metall, plast och sten men det är absolut vanligast att man svarvar material bestående av trä. Idag är det vanligt att verkstäderna använder sig av CNC-svarvning. Det är en modern metod som automatiserar detaljtillverkningen och gör svarvningen mer exakt.

Vidare är det vanligt att man i en verkstad arbetar med fräsning. Även fräsning är en skärande bearbetningsmetod och det finns ett roterande skärblad som fräser ut önskade delar av materialet. Det är vanligt att man applicerar fräsning på trä, men det går även att behandla plast och metall.

Den sista metoden som det är vanligt att man arbetar med i en mekanisk verkstad är laserskärning. Laserskärning innebär att man använder sig av en laserstråle för att hetta upp materialet och låta det smälta där man vill skära i materialet. Idag är laserskärning en mycket effektiv och snabb metod. Det går att beskära många meter per minut och är en relativt billig arbetsmetod. Även om det vanligaste materialet att laserbeskära är metall så går det även att behandla plast papper och trä med denna bearbetningsmetod.

Nytt miljötänk hos verkstäderna

De mekaniska verkstäderna är idag mer miljövänliga än vad de äldre verkstäderna var. Med hjälp av den nya tekniken drivs de flesta maskiner med el och utsläppen från verkstäderna är minimal. Vidare är det vanligt att det finns en så kallad maskinpark inne på verkstäderna. En maskinpark är en samling av maskiner som används för att utföra det dagliga arbetet. Det är mycket viktigt att alla som arbetar på en mekanisk verkstad är informerade om säkerheten på arbetsplatsen. Maskinerna är ofta väldigt avancerade stora tunga maskiner som innebär en hög skaderisk för de anställda om de inte vet hur de ska hantera maskinen.

Är det något för mig?

En mekanisk verkstad är alltså en verkstad som arbetar med någon typ av tillverkning, produktion, reparation eller service. Det finns många olika typer av mekaniska verkstäder och det finns ingen bestämd arbetsuppgift för vad en verkstad arbetar med utan det är ett väldigt brett begrepp. Legotillverkning är dock en vanlig arbetsuppgift bland verkstäderna, det innebär som tidigare nämnt att man producerar en produkt som är till ett annat företag. Med tanke på hur varierat arbetet kan vara och att det finns så många olika uppgifter man kan bli bra på tror jag absolut detta är något för mig.

Kommentarer inaktiverade.

Sidor att lägga på minnet:

Mälardalens Mur & Puts

Ett företag som har hjälpt oss med fasadrenovering här i Stockholm. Mycket duktiga och väl värda att lita på.